Jak wpisać adres lokalizacji w arkusz przesyłania zbiorczego?