FAQ, czyli pytania i odpowiedzi Google Analytics 4

Kiedy Google Analytics Universal skończy zbierać dane?

W dniu 1 lipca 2023 r. Universal Analytics przestanie przetwarzać nowe dane w usługach, czyli nie będzie zbierać danych z Twojej strony.

Co mierzy Google Analytics Universal?

Mierzy odsłony strony internetowej (pageviews).

Co mierzy Firebase Analytics? 

Zdarzenia i ich parametry (events) – jest to dodatek do Google Analytics Universal.

Co mierzy Google Analytics 4 inaczej GA4? 

Zdarzenia i ich parametry (events + parameters) łączy w sobie Google Analytics oraz Firebase. Dokonuje także standaryzacji danych.

Jakie są zalety Google Analytics 4?

 • ochrona prywatności 
 • system uczące się 
 • inteligentne odkrywanie ścieżki klienta 
 • monitoring różnych platform i urządzeń 

Co stanie się z Google Analytics Universal? 

Usługa przestanie przetwarzać dane 1 lipca 2023, czyli zakończy zbieranie danych ze strony.

Czy mogę używać Google Analytics Universal i GA4?

Tak, możesz używać obydwóch system równocześnie. Dane zbierane są niezależnie.

Co mam zrobić, jeśli jeszcze nie używam Google Analytics?

Utwórz konto firmowe i podłącz na nim Google Analytics. Obecnie najlepiej skupić się już tylko na Google Analytics 4, jeśli wcześniej nie używałeś Google Analytics.

Co mam zrobić, jeśli obecnie mam Google Analytics Uniwersal? 

Zaloguj się na swoje konto i w zakładce Administracja utwórz nową usługę GA4.

Jak rozpoznać które Google Analytics używam? 

Najprostsza metoda to sprawdzenie kodu strony. kod UA-xxxxxx – to numer z Google Analytics Universal  kod G-xxxx – to numer z GA4  możesz spotkać się również z kodem GTM-xxx oznacza to, że inne kody są podłączone przez Google Tag Manager.

Co to są zdarzenia w GA4?

Zdarzenia są uruchamiane przez odwiedzających Twoją stronę lub aplikację, kiedy wykona zdefiniowaną w zdarzeniu akcję.
 • zdarzenie page_view – użytkownik wyświetlił stroną w Twojej witrynie 

Co to są zdarzenia zbierane automatycznie w GA4?

Wstępnie zdefiniowane zdarzenia, które możesz włączyć/wyłączyć.
 • lista zdarzeń https://support.google.com/analytics/answer/9234069
 • np. page_view (internet) po każdym wczytaniu strony lub po zmianie stanu historii przeglądania przez aktywną witrynę.
 • np. first_visit (aplikacja lub internet) za pierwszym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę lub uruchamia aplikację

Zdarzenie Outbound clicks w GA4

click (internet) za każdym razem, gdy użytkownik kliknie link prowadzący poza bieżącą domenę, Nie są zbierane żadne dodatkowe parametry.

Zdarzenie File downloads w GA4

file_download (internet) gdy użytkownik kliknie link prowadzący do pliku. 
 • dodatkowe parametry to: file_extension, file_name, link_classes, link_domain, link_id, link_text oraz link_url,
 • obsługiwane pliki to: pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

Zdarzenie Page views w GA4

page_view (internet) po każdym wczytaniu strony lub po zmianie stanu historii przeglądania przez aktywną witrynę.
 • dodatkowe parametry to: page_location (adres URL strony), page_referrer (adres URL poprzedniej strony), engagement_time_msec

Zdarzenie Scrolls w GA4

scroll (internet) – po pierwszym dotarciu użytkownika do dolnej części każdej strony
 • dodatkowe parametry to: engagement_time_msec

Zdarzenia Video engagement w GA4

video_start – po rozpoczęciu odtwarzania filmu. video_progress – gdy mija 10, 25, 50 lub 75% czasu trwania filmu. video_complete – po zakończeniu filmu.

Zdarzenia Site search w GA4

view_search_results – za każdym razem, gdy użytkownik przeprowadzi wyszukiwanie w witrynie, na co wskazuje obecność parametru zapytania w adresie URL.
 • dodatkowe parametry to: search_term i opcjonalnie q_<additional key=””> (gdzie <additional key=””> zawiera dodatkowy gromadzony parametr zapytania, który określasz w ustawieniach zaawansowanych)

Co to jest pomiar zaawansowany w GA4?

Pomiar ten zaczyna działać po włączeniu bez żadnych dodatkowych zmian w kodzie, inaczej zdarzenia automatyczne.

Gdzie znajdę więcej informacji na temat GA4?

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie pomocy technicznej Google: https://support.google.com/analytics/answer/10089681

Czy event to konwersja w GA4?

Raporty w GA4 składają się ze zdarzeń (events), zdarzenie nie jest automatycznie konwersją. Musisz wybrać i zaznaczyć eventy na których Ci zależy jako konwersje. 

Jak rozpocząć śledzenie istniejącego zdarzenia jako konwersji w GA4?

Przejdź do zakładki Konfiguracja => Zdarzenia (EN: Configure => Events) Znajdź zdarzenie na którym Ci zależy w tabeli Istniejące zdarzenia (EN: Existing events) Kliknij przełącznik Oznacz jako konwersję (EN: Mark as conversion)

Jak utworzyć konwersję z nazwy wydarzenia w GA4?

Przejdź do zakładki Konfiguracja => Konwersje (EN: Configure => Conversions) kliknij Nowe zdarzenie konwersji (EN: New Conversion Event)
 • wprowadź nazwę zdarzenia 

Jak sprawdzić konwersje i zdarzenia w Realtime w GA4?

Przejdź do Raporty => Czas rzeczywisty (EN: Reports => Realtime)
 • pole Liczba zdarzeń (EN: Event count) 
 • pole Konwersje (EN: Conversions)
Zdarzenia i konwersje pojawiają się tutaj po chwili jak użytkownik je wywoła na stronie, raport służy do wglądu co dzieje się na stronie w oknie ostatnich 30 minut 

Jak sprawdzić konwersje i zdarzenia w Engagement w GA4?

Przejdź do Raporty => Zaangażowanie (EN: Reports => Engagement)
 • Zdarzenia (EN: Events) – raport zdarzeń 
 • Konwersje (EN: Conversions) – raport konwersji 
Zdarzenie i konwersje pojawiają się po ok 24h, raport służy do analizy danych historycznych.