_ RODO

Klauzula
informacyjna


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Setia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kisielewskiego 18, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach służących świadczeniu wybranych przez Zleceniodawcę usług oraz wystawieniu dowodów księgowych oraz będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podaje Pani/Pan swoje dane dobrowolnie jednocześnie godząc się na ich przetwarzanie. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres czasu nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.